Den kulturelle skolesekken

0115854547_4156911a

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt. Kulturtanken er en nasjonal etat med ansvar for å forvalte, kvalitetssikre og utvikle ordningen på nasjonalt nivå.
Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler etter at overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt på vårparten. I 2017 var summen 270 millioner kroner.

Alle landets skoleelever får 20 konserter i løpet av grunnskolen.

Les mer