Konsertopplevelsen

3554267891_4156888a

Produksjonen er laget med tanke på et aldersblandet publikum. Det er derfor ønskelig at skolen organiserer det slik at store og små er sammen (eksempelvis alle a-klasser først og alle b-klasser etterpå).

Vi ber om at lærerne setter seg ned sammen med elevene og er publikum på lik linje med dem. Når publikum er på plass, er det hyggelig hvis en elev ønsker velkommen til konserten og presenterer den og musikerne.

Bruk konsertinformasjonen og informer elevene, skoleledelsen og lærerne om innhold og praktiske opplysninger. De forberedte møtene er ofte de beste. Eierskapet til og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål.