Konsertforberedelser

4173967859_4156891a

Utøverne foretrekker å spille ut fra kortveggen i skolens gymsal. Elevene sitter i et tresidig amfi (hestesko). Utøverne ankommer skolen 1 time og 15 minutter før konsertstart.
5 sterke elever møter utøverne og hjelper til med å bære utstyr både før og etter konserten.

Mye foregår på gulvnivå og skolen bør derfor bruke matter, benker og stoler til å bygge amfi.
Elevene som skal danse, møter 20 minutter før konsertstart. 
Utøverne setter pris på at kontaktlæreren for danseaktiviteten og kulturkontakt er til
stede under konsertforberedelsene.

Konserten har en lydsvak og intim karakter som er var for støy. Vennligst slå av vifter og
 andre støykilder. Utøverne ønsker tilgang til garderobe.

På grunn av ømfintlige instrumenter er det viktig at gymsalen holder normal romtemperatur.